tło

Gdynia Breaks 2018 (27-28.04.2018)

  Kształt 1

  Gdynia Breaks 2017 to impreza, na którą czekaliśmy razem z całym Trójmiastem.” – tak było rok temu!
  W tym roku niecierpliwi się już cała Europa!

  Zasady:
  ► Kids Contest (10-15)
  ► 1 vs 1 (>15)

  Dzień pierwszy – 27.04.2108:
  ————————–————-
  14:00 – 15:00 Drzwi otwarte Rejestracja „Młodzi Gniewni”
  15:00 – 16:30 Eliminacje „Młodzi Gniewni„
  16:30 – 17:00 Przerwa
  17:00 – 19:30 Jam
  20:00 Koniec dnia pierwszego

  Dzień drugi – 28.04.2018:
  ————————–————-
  14:00 – 15:00 Drzwi otwarte Rejestracja 1 VS 1
  15:00 – 17:00 Eliminacje 1 VS 1
  17:00 – 17:30 Przerwa
  17:30 – 18:30 Walki 1 VS do półfinałów
  18:30 – 19:00 Finał „Młodzi gniewni„
  19:00 – 20:00 Pokaz sędziów oraz finał 1 VS 1
  20:00 Koniec zawodów
  21:00 Afterparty w „Ogniem i Piecem”

  Sędziowie:
  ► BBOY Marco Vs Delta
  ► BBOY Tonyo Caquineau
  ► BBOY or BGIRL

  DJ:
  ► BREAK DJ BART
  Bartosz Bart Marciniak
  Swoją przygodę z hip hopem zaczynał na przełomie 2000/2001 roku od bboyingu, a od 2007r. zajmuje się diggowaniem oryginalnych breaków oraz produkcją własnych beatów. Od 2010 roku gra na największych polskich oraz zagranicznych imprezach związanych z bboyingiem. Jego styl charakteryzuje sie dużą ilością wschodnio-europejskich breaków oraz wlasnych produkcji wśród których często możemy usłyszeć polski wokal. Jest współzałożycielem międzynarodowej ekipy (Francja, Polska, Włochy, Hisszpania) zajmującej sie Break DJ’ingiem o nazwie Dope Shit Productionz oraz wspolorganizatorem fesitwalu Broken Ball i cyklu Iławskich bitw freestyle’owych. Grał na imprezach takich jak : Sami Swoi, Art of Breaking, What You Got, Break The Border, Step to the Beat, Gorzów Funkowo, Rytm Ulicy, Krok Piskiego Stylu, M1 Dance Battle, Lion Jam Style, Pal Parkiet, So Fresh So Clean, Mazoory Style Connection oraz za granicą – we Włoszech, Austrii, Francji, Niemczech, Łotwie i Ukrainie.

  Organizator:
  Laboratorium Innowacji Społecznych / Wymiennikownia: Młodzieżowe Centrum Innowacji Społecznych i Designu
  WM jest miejscem, gdzie można swobodnie spędzać czas, pouczyć się, odpocząć, poznać ciekawych ludzi, wymienić się pasjami, doświadczeniami i pomysłami. Ale nie tylko – organizowane są tam także zajęcia dla szkół w godzinach porannych oraz warsztaty dla każdego w godzinach popołudniowych (aktualny grafik znajduję się na naszej stronie internetowej). Wszystkie organizowane w ramach „Wymiennikowni” zajęcia, warsztaty i spotkania są całkowicie bezpłatne!

  Działania Wymiennikowni realizowane są w ramach Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni, a działania finansowane są ze środków Miasta Gdyni.

  Wymiennikownia
  wymiennikownia@lis.gdynia.pl
  http://www.wymiennikownia.org/
  https://www.instagram.com/wymiennikownia/
  https://www.youtube.com/user/wymiennikownia

  ✍️
  Ściągajcie formularz z:
  FORMULARZ_ZGŁOSZENIOWY

  💌
  I przesyłajcie na:
  wymiennikownia@gdynia.pl

  Regulamin:
  1. Organizator:
  Zawody Gdynia Breaks 2018 organizowane są przez Laboratorium Innowacji Społecznych – Jednostka Budżetowa zwane dalej Organizatorem z siedzibą, przy Al. Zwycięstwa 96/98 w Gdyni. Wydarzenie finansowane jest z budżetu miasta Gdyni.

  2. Cel wydarzenia
  Celem Gdynia Breaks 2018 jest wspieranie młodych ludzi w realizacji pasji, promowanie subkultury Hip-Hop i stworzenie warunków do zdrowej rywalizacji tanecznej oraz wymiany doświadczeń.

  3. Kategorie startowe:
  Gdynia Breaks 2018 składa się z 2 kategorii konkursowych:
  a) „Jam taneczny_- spośród uczestników wyłoniony zostanie trzeci sędzia, do zawodów w dniu następnym. W evencie może wziąć udział każdy, nie ma limitu wiekowego;
  b) „Młodzi Gniewni” dla dzieci i młodzieży w wieku 10-15 lat
  c) „1 vs.1” od 16 roku życia.

  4. Data, miejsce i czas trwania:
  Zawody Gdynia Breaks 2018 podzielone są na dwa dni:
  a) Dzień 1
  miejsce: Teatr Gdynia Główna
  termin: 27 kwietnia 2018 roku
  czas trwania: godziny od 15:00 do 17:00 – eliminacja Młodzi Gniewni
  od 17:30 – 20:00 Jam Taneczny.
  b) Dzień 2
  miejsce: Teatr Gdynia Główna,
  termin: 28 kwietnia 2018 roku
  czas trwania: godziny od 15:00 do 21:00.

  5. Warunki uczestnictwa w Gdynia Breaks 2018
  5.1 Warunkiem udziału jest wypełnienie Formularza zgłoszeniowego. Formularz zgłoszeniowy dostępny będzie na stroniewww.wymiennikownia.org lub w miejscu i dniu zawodów.
  5.2 Formularz zgłoszeniowy należy przesłać drogą elektroniczną na adres: wymiennikownia@gdynia.pl w terminie od 03.04.2018 (godzina 00:01) do dnia 20.04.2017 (godzina 23:59)
  5.3 Ilość miejsc dla osób startujących w Gdynia Breaks 2018 jest ograniczona: kategoria „1 vs 1 – 100 osób startujących, kategoria „Młodzi Gniewni” – 30 osób.
  5.4 Uczestnicy, którzy wypełnią Formularz na miejscu przed rozpoczęciem zawodów, bez wcześniejszego przesłania drogą elektroniczną, nie otrzymają pakietu startowego.
  5.5 Wysłanie i podpisanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją treści Regulaminu.
  5.6 Organizator potwierdzi zgłoszenie uczestnika/zespołu po przesłaniu Organizatorowi w/w Formularza zgłoszeniowego.
  5.7 Zakwalifikowani tancerze zobowiązani są do ostatecznego potwierdzenia swojej obecności na liście uczestników u Organizatora,
  w dniu wydarzenia najpóźniej na godzinę przed rozpoczęciem eliminacji, w miejscu organizowania zawodów. Niepotwierdzenie obecności jest równoznaczne z rezygnacją udziału w zawodach.
  5.8 Warunkiem uczestnictwa jest spełnienie wymagań wiekowych dla danej kategorii.
  5.9 W zawodach mogą brać udział wszyscy chętni tancerze, niemający przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania tego typu aktywności fizycznej.

  6. Przebieg zawodów:
  a) Dzień 1
   We wszystkich kategoriach wiekowych uczestnicy wystartują indywidualnie.
   Eliminacje „Młodzi Gniewni” będą polegały na zaprezentowaniu umiejętności uczestnika w jednym wyjściu.
   Sędziowie wybiorą spośród uczestników 16 tancerzy w kategorii „Młodzi Gniewni”. Wybrani tancerze zmierzą się w formule walk 1 vs 1.
   Ostatnim etapem eliminacji będą ćwierćfinały. Półfinały oraz finały odbędą się Dnia 2.
   Jam taneczny, będzie trwał około 2h zegarowych. Na koniec Jamu zostanie wyłonionych dwóch tancerzy, którzy zmierzą się ze sobą o tytuł III sędziego zawodów głównych w dniu następnym.

  b) Dzień 2
   W kategorii „1 vs 1” uczestnicy startują indywidualnie.
   Gdy w kategorii „1 vs 1” zgłoszonych będzie 32 lub mniej uczestników, eliminacje nie odbędą się, a tancerze staną od razu do walk w systemie pucharowym. W innym przypadku eliminacje będą polegały na prezentacji umiejętności, spośród których sędziowie wybiorą 32 tancerzy.
   W kolejnych etapach tancerze zmierzą się w systemie pucharowym.
   Dnia 2 nastąpi rozstrzygnięcie kategorii „Młodzi Gniewni”.

  7. Obowiązujące zasady:
  7.1 Występy podczas zawodów przyjmą formę rywalizacji, a wszystkie walki podczas zawodów oceniać będzie jury złożone z sędziów wybranych przez Organizatora. Decyzje sędziów będą oparte na ich wiedzy, doświadczeniu i umiejętnościach.
  7.2 Na walkę wyzywam… czyli Call Out- od ćwierćfinałów w kategorii „1 vs 1” prowadzący będzie losował tancerza, który będzie miał za zadanie sam określić, z kim chce walczyć.

  8. Nagrody:
  8.1 Sędziowie, poprzez system pucharowy wybiorą najlepszych tancerzy w kategoriach „Młodzi Gniewni” oraz „1 vs 1”. Dodatkowo podczas trwania Jamu Tanecznego w dniu 20.04.2018 sędziowie z pośród uczestników eventu wybiorą III sędziego, który wejdzie w skład jury podczas zawodów głównych w dniu 21.04.2018
  8.2 Najlepsi tancerze otrzymają nagrody pieniężne:
  a) 1 vs 1:
   800 PLN za zajęcie I miejsca
   400 PLN za zajęcie II miejsca
   200 PLN za zajęcie III miejsca
  b) Młodzi Gniewni:
   300 PLN za zajęcie I miejsca
   200 PLN za zajęcie II miejsca
   100 PLN za zajęcie III miejsca
  c) Jam Taneczny – 600 PLN + sędziowanie zawodów w dniu 21.04.2018

  8.3 Nagroda zostanie przekazana w ciągu 14 dni przelewem na konto bankowe wskazane w oświadczeniu przez członków zwycięskiej ekipy. W przypadku zwycięzców niepełnoletnich, przelew zostanie przekazany na konto opiekuna prawnego uczestnika.
  8.4 Za datę zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Organizatora.
  8.5 Warunkiem otrzymania nagrody pieniężnej dla najlepszej osoby w trakcie „Jamu Tanecznego” jest jej udział w obradach jury w dniu 21.04.2018. Jeśli najlepszy tancerz Jemu Tanecznego nie stawi się w dniu 21.04.2018 na zawody główne, jego nagroda pieniężna przepada, Organizator zaś, ma prawo wskazać inną osobą – III sędziego, według własnego uznania.

  9. Postanowienia szczegółowe:
  9.1 Udział w zawodach jest bezpłatny.
  9.2 Organizator zapewnia odpowiednio przygotowane miejsce, oprawę muzyczną, obsługę i ochronę oraz kompetentnych sędziów.
  9.3 Uczestnikom, którzy przesłali zgłoszenie drogą elektroniczną Organizator zapewnia pakiet startowy.
  9.4 Organizator nie zapewnia obiadu ani innych posiłków.
  9.5 Organizator nie zapewnia noclegu, ani nie pokrywa jego kosztów.
  9.6 Organizator nie pokrywa kosztów transportu.
  9.7 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu imprezy w zależności od jej przebiegu.
  9.8 Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad prowadzenia zawodów po wcześniejszym uzgodnieniu tego z sędziami i poinformowaniu uczestników.
  9.9 Organizator informuje, że impreza będzie utrwalana a następnie promowana wszelkimi znanymi metodami, w tym rejestrowana w formacie DVD. W związku z powyższym rejestracja uczestnika w zawodach jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystanie przez Laboratorium Innowacji Społecznych – Jednostkę Budżetową, wizerunku uczestnika, w tym na obrót egzemplarzami, na których utrwalono ten wizerunek, oraz na zwielokrotnianie wizerunku wszelkimi dostępnymi aktualnie technikami i metodami, rozpowszechnianie oraz publikowanie, także wraz z wizerunkami innych osób utrwalonymi w trakcie zawodów
  w ramach promocji wydarzenia Gdynia Breaks, Laboratorium Innowacji Społecznych oraz Wymiennikowni, w zakresie rozpowszechniania wizerunku w: mediach elektronicznych, w szczególności na stronach internetowych; prasie; broszurach, ulotkach, gazetkach oraz innych mediach, na czas nieokreślony.
  9.10 Uczestnicy biorą udział w wydarzeniu na własną odpowiedzialność. Przekazanie Organizatorowi prawidłowo wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił charakter, zakres i stopień ryzyka wiążącego się z uczestnictwem w Gdynia Breaks 2018.

  DO ŚCIĄGNIĘCIA:

  REGULAMIN_2018

  Pokój!

  Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego wymiennikownia.org

  przejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

  Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.