tło

MIĘDZYNARODOWE WARSZTATY DLA MŁODZIEŻY W ELBLĄGU- 7.03.2019

    Kształt 1

    Jest to kolejne działanie  SB YCGN – SOUTH BALTIC YOUTH CORE GROUPS NETWORK. Celem ogólnym projektu jest zbudowanie sieci współpracy partnerów regionu Południowego Bałtyku na rzecz zwiększenia partycypacji obywatelskiej młodych na lokalnym poziomie.

    W jednodniowym wyjeździe wzięli udział Kamil Sarapuk, Antonii Duszak i Magda Dębna z Wymiennikowni. Głównym celem spotkania było informowanie młodzieży w zakresie korzystania z prawa dostępu do informacji publicznej i wiedzy o tym czym jest budżet obywatelski. Zamysłem organizatorów było przeznaczyć połowę czasu szkolenia na przekazanie informacji dotyczących tego czym jest informacja publiczna i pokazaniu w jak małym stopniu wiedza o niej jest powszechna i w użyciu, a drugą połowę na budżetowanie partycypacyjne poprzez grę ról. Warsztaty skupiły się głównie na pracy w grupach wokół flipchartów z różnymi pytaniami dotyczącymi życia i zaangażowania młodzieży i wymyślaniu przykładowego projektu, który mógłby zostać zrealizowany z wykorzystaniem wyżej wspomnianego dofinansowania. Kamil i Antonii brali aktywnie udział w zadaniach i przedstawieniu efektów pracy w grupach.