tło

Rock the Spot

    Kształt 1

    Warsztaty Rockingu (17.12.2016) z Kostkiem zorganizowane w ramach projektu „Wylęgarnia inicjatyw” dofinansowanego ze środków Programu Funduszy Inicjatyw Obywatelskich przy wsparciu Centrum Współpracy Młodzieży.