tło

SB YCGN wizyta studyjna w Polsce, 19-21.02.2020

    Kształt 1

    Wizyta studyjna w Polsce (Elbląg, Iława, Nowe Miasto Lubawskie i Gdynia) zorganizowana została przez Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk w porozumieniu z Fundacją Civis Polonus z Warszawy oraz z lokalnymi samorządami i organizacjami krajowymi wspierającymi i integrującymi młodzież jak m.in.: Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej czy Rada Dialogu z Młodym Pokoleniem.   Była to czwarta wizyta studyjna projektu SB YCGN w samorządach członkowskich projektu, a zarazem pierwsza wizyta studyjna całego zespołu w Polsce. Stanowiła ona podsumowanie dotychczasowych działań realizowanych w samorządach w ramach projektu, który trwa od ponad dwóch lat i jest finansowany z programu Interreg południowy Bałtyk 2014-2020. Wizyta studyjna w Polsce, w której Gmina Miasta Elbląg pełniła rolę gospodarza i bazy logistycznej dla całego wydarzenia to element obowiązkowy dla wszystkich partnerów krajowych i zagranicznych stanowiący kontynuację części szkoleniowo-warsztatowej obejmującej przedstawicieli z Polski, Litwy, Szwecji.   Celem wizyty było zobrazowanie sytuacji samorządu młodzieżowego w Polsce oraz szeroko pojętej partycypacji obywatelskiej, występującej na różnych szczeblach funkcjonowania naszych samorządów. Jednym z zadań wydarzenia była prezentacja polskich metod aktywizacji młodego pokolenia i działań w zakresie włączania obywatelskiego i wspierania młodych obywateli (na przykładzie polskich samorządów i organizacji działających na rzecz młodzieży).  

    Fot. A. Trafas