Nowe godziny otwarcia Wymiennikowni od stycznia 2020