W sobotę, 21.04.2018 Wymiennikownia będzie zamknięta