tło

ankieta projektu SB YCGN – potrzebujemy Waszej pomocy!

  Kształt 1

  Cześć kochani, potrzebujemy Waszej pomocy, a dokładnie pomocy osób w wieku 18-24 lata  Pomoc bardzo prosta, przyjemna, chodzi mianowicie o wypełnienie ankiety:

  https://forms.zie.pg.gda.pl/sbycgn/youth/pl/

  zapytacie A PO CO? To już Wam tłumaczę 

  Badanie jest przeprowadzane w ramach projektu SB YCGN (South Baltic Youth Core Group Network), którego partnerem jesteśmy właśnie my – Wymiennikownia. Jego celem jest określenie lokalnych potrzeb związanych z partycypacją obywatelską młodzieży w opinii młodych ludzi by zwiększyć ich uczestnictwo w życiu publicznym, w tym w podejmowaniu decyzji dotyczących lokalnego środowiska społecznego, gospodarczego, kulturowego, ekologicznego i politycznego. Pozwoli ono porównać sytuację młodzieży i jej opinie w skali transgranicznej (międzynarodowej) w Danii, Litwie, Polsce i Szwecji. Badanie ankietowe zostało przygotowane przez naukowców z Politechniki Gdańskiej i Uniwersytetu w Kłajpedzie. Badanie jest anonimowe, jego wyniki zostaną wykorzystane wyłącznie do celów naukowych i praktycznych by zwiększyć udział młodzieży w życiu publicznym.

  DZIĘKUJEMY WAM BARDZO ZA POMOC!!!!