tło

Ruszył Budżet Obywatelski w Gdyni

  Kształt 1

  Etap Budżetu Obywatelskiego, który właśnie rozpoczynamy, ma szczególne znaczenie. To właśnie Państwa zaangażowanie w przygotowanie projektów jest siłą napędową tego procesu. Ponad 540 pomysłów przekazanych dotąd do realizacji jest tego najlepszym dowodem. Zachęcam do składania wniosków, razem możemy wiele zdziałać – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

  Z myślą o tym, by zasady przeprowadzania Budżetu Obywatelskiego maksymalnie odpowiadały na potrzeby gdynian i gdynianek każdego roku wprowadzane są mniejsze lub większe zmiany w regulaminie BO. Tak jest też i w tej edycji.

  – Projekty mogą dotyczyć zarówno inwestycji, jak i działań miękkich, jak wydarzenia czy spotkania – to pozostaje bez zmian. W tym roku jednak rozszerzyliśmy Klimatyczny Budżet Obywatelski tak, by obejmował cały poziom projektów miejskich. To znaczy, że projekty dotyczące całego miasta powinny być poświęcone ochronie klimatu i środowiska. Dotyczyć zwiększenia ilości zieleni w mieście, zagospodarowania wód opadowych i roztopowych oraz działań edukacyjnych, kulturalnych i informacyjnych w tych obszarach – mówi Lechosław Dzierżak, radny miasta.

  Ponad 11 milionów złotych na pomysły mieszkańców

  Na realizację projektów złożonych przez mieszkańców w 2022 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego do rozdysponowania jest łącznie 11 054 272 zł. Środki te są podzielone na pulę miejską w wysokości 2 094 548 zł oraz pulę dzielnicową w wysokości 8 959 724 zł, która jest rozdysponowana pomiędzy 21 dzielnic Gdyni.

  W ramach poszczególnych pul dzielnicowych 10% środków zarezerwowane jest na realizację projektów małych, a pozostałe 90% – na realizację projektów dużych.

  Szacowany koszt realizacji projektów w dzielnicy może wynosić maksymalnie 15 000 zł w przypadku projektów małych oraz od 15 001 zł do 90% środków w puli dzielnicowej w przypadku projektów dużych.
  Wartość zgłaszanego projektu miejskiego nie może przekraczać 1 miliona złotych.

  Zgłaszanie projektów

  Projekty można składać od 24 stycznia do 21 lutego. Każda gdynianka i każdy gdynianin może złożyć ich nieograniczoną liczbę dla dowolnej dzielnicy. Wszystkie projekty muszą spełniać wymóg ogólnodostępności.

  Tak jak w poprzednich latach, pomysłodawcy wypełniają formularz, zbierają podpisy poparcia mieszkańców dzielnicy, której projekt dotyczy oraz ewentualnie załączają stosowane oświadczenia i zgody, zgodnie z zasadami opisanymi w regulaminie.

  Szczegółowe informacje o BO2022 oraz formularze składania wniosków dostępne są na stronie internetowej bo.gdynia.pl. W zakładce „Poradnik BO” można znaleźć także praktyczne wskazówki dotyczące wypełnienia formularza wniosku.

  Formularz projektu można złożyć:

  – elektronicznie – wypełniając go w systemie, do którego we wskazanym terminie odsyła strona internetowa bo.gdynia.pl,

  – osobiście – składając uzupełniony formularz:

  1) w siedzibie Laboratorium Innowacji Społecznych przy ul. Żeromskiego 31,

  2) w recepcji centrum sąsiedzkiego Przystań Śmidowicza 49w godzinach pracy tych instytucji.

  – za pośrednictwem poczty tradycyjnej – przesyłając wniosek na adres Laboratorium Innowacji Społecznych, ul. Żeromskiego 31, 81-346 Gdynia, z dopiskiem „Projekt – Budżet Obywatelski”,

  – przez skrzynkę podawczą ePUAP: /LISGdynia/SkrytkaESP/ – wybierając formularz „Pismo ogólne do podmiotu publicznego”.

  O złożeniu wniosku w terminie decyduje data jego doręczenia.

  Pomoc w przygotowaniu projektów

  Przy wypełnianiu wniosków pomysłodawcy mogą korzystać z pomocy specjalistów Laboratorium Innowacji Społecznych oraz urzędników zajmujących się weryfikacją i realizacją projektów.

  Warto wziąć udział w jednym z otwartych spotkań – m.in. Budżetu Wieczorową Porą, Maratonów Pisania Projektów (w tym dla seniorów), Dnia Otwartego BO oraz Dnia Otwartego BO dla Młodzieży. Szczegółowe informacje o wydarzeniach zostaną opublikowane niebawem na stronie www.bo.gdynia.pl oraz na profilu Facebook Budżetu Obywatelskiego.

  W razie pytań i wątpliwości można także skontaktować się z Laboratorium Innowacji Społecznych, tel. 58 727 39 10, email: bo@gdynia.pl. Dane kontaktowe do wydziałów i jednostek miasta dostępne są natomiast na stronie internetowej www.bo.gdynia.pl.

  Weryfikacja projektów

  Złożone projekty zostaną skierowane do weryfikacji – najpierw ogólnej (inaczej formalnej), potem merytorycznej, w tym  weryfikacji lokalizacji (tylko w przypadku projektów inwestycyjnych) oraz techniczno-finansowej analizy).

  Etap weryfikacji projektów będzie trwał do 24 czerwca 2022. Lista projektów zakwalifikowanych do głosowania zostanie opublikowana w lipcu.

  Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego wymiennikownia.org

  przejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

  Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.