Misja

Zainteresowania i pasje

Oferujemy Wam przestrzeń pod działania, w których możecie uczestniczyć lub które sami chcecie przeprowadzić. Wszystko po to, żebyście mogli rozwijać swoje zainteresowania i pasje, spotkać ludzi, którzy będą je z Wami dzielić i wymieniać się pomysłami. Dlaczego jest to dla nas ważne? Bo bycie aktywnym poza szkołą i pracą wpływa pozytywnie na kreatywność, pewność siebie, umiejętność pracy w grupie, uwalnia od stresu, zmusza do przekraczania własnych granic i dodaje energii do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Zajęcia, warsztaty i wydarzenia, które znajdziecie w ofercie przeprowadzane są w myśl zasady edukacji międzyrówieśniczej.

Informacja młodzieżowa

Wymiennikownia jest punktem w sieci Eurodesk, która zrzesza 34 kraje europejskie. Oznacza to, że informujemy młodzież, osoby pracujące z młodzieżą i organizacje młodzieżowe o możliwościach wyjazdów za granice w ramach staży, szkoleń, wymiany studenckiej lub wolontariatu, programach edukacyjnych, konkursach, możliwościach pozyskiwania grantów i partnerów do realizacji projektów. Jak działamy? Odpowiadając na wasze pytania drogą telefoniczną, mailową lub osobiście. Dlaczego jest to dla nas ważne? Bo wiedza o tego typu przedsięwzięciach jest formą aktywizacji zawodowej i to w dodatku takiej, która może odmienić waszą przyszłość w bardzo zaskakujący sposób! Eurodesk jest finansowany i spierany merytorycznie przez Komisję Europejską, Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego w ramach programu Erasmus+.

Wsparcie na rzecz przedsiębiorczości

Pomagamy młodzieży wejść na rynek pracy poprzez realizowane przez nas projekty i działania edukacyjne związane z przedsiębiorczością i rozwojem osobistym. W ten sposób inwestujemy w kapitał społeczny jakim jest młodzież, wspieramy kompetencje zawodowe. Działania realizujemy zgodnie z zasadą równości szans.

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.wymiennikownia.org

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.wymiennikownia.org
Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.wymiennikownia.org. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.