tło

Idea

  Kształt 1

  Wymiennikownia to innowacyjna przestrzeń do działania, w której oferujemy warsztaty i przestrzeń do prowadzenia własnych wydarzeń. Jest to miejsce, w którym tętni życie lokalnej społeczności młodych. Młodzież może rozwijać tu swoje zainteresowania i pasje, spotkać ludzi, którzy będą je z nimi dzielić
  i wymieniać się pomysłami.

  Dlaczego jest to dla nas ważne? Bo bycie aktywnym poza szkołą i pracą wpływa pozytywnie na kreatywność, pewność siebie, umiejętność pracy w grupie, uwalnia od stresu, zmusza do przekraczania własnych granic i dodaje energii do radzenia sobie z codziennymi wyzwaniami. Zajęcia, warsztaty 
  i wydarzenia, które znalazły się w ofercie przeprowadzane są w myśl zasady edukacji międzyrówieśniczej. 

  Punktem wyjścia do rozwijania przestrzeni, jaką jest Wymiennikownia jest testowanie przez samorząd miejsca całkowicie stworzonego i zarządzanego przez uczestników – młodych ludzi. Innowacją jest polityka miejska polegająca na budowaniu przestrzeni współtworzonych przez mieszkańców, które scharakteryzować można jako otwarte przestrzenie społeczne. Istotą tych przestrzeni jest działanie
  w relacjach społecznych opartych na zasadach wzajemności i różnych sposobach „wymiany” kapitału społecznego. Wymiennikownia jest miejscem, do którego może przyjść każdy, kto chce, między 13 a 35 rokiem  życia. Oferta jest bezpłatna. WM jest przestrzenią do nawiązywania i utrzymywania relacji w grupach nieformalnych.

  Wymiennikownia to miejsce, w którym wartością są zasoby uczestników. Minimum formalności (karta uczestnika, lista obecności), maximum oddziaływań nieformalnych. Brak tu prowadzonych diagnoz, studium przypadków. Każdy uczestnik WM wnosi i pokazuje w przestrzeni to, co uważa za wartościowe
  i cenne. Uczestnicy skupiają się na umiejętnościach i starają się je właśnie rozwijać, szukając nowych możliwości. Jeśli mają  taką potrzebę, sami mogą oczywiście zgłosić jakieś braki, problemy. Rozmowy
  i działania w takim wypadku są jednak nadal oparte głównie o zasoby, umiejętności, możliwości osoby zainteresowanej. Również sama przestrzeń została zaprojektowana przez młodzież, we współpracy
  z projektantami, na podstawie jej własnych wyobrażeń o miejscu i aktywności, które chciałaby w nim realizować.

  Wymiennikownia jest miejscem bardzo nowoczesnym, jej powierzchnia to 300 metrów kwadratowych przestrzeni dedykowanej młodym ludziom. Jest dwukondygnacyjna, z czego jeden poziom jest dopasowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Dodatkowym atutem jest kuchnia oraz łazienki do użytku dla uczestników. 

  Uczestnictwo oparte jest na zasadzie dobrowolności. Młodzież z Gdyni i okolic ma miejsce gdzie może bez ponoszenia kosztów finansowych rozwijać się, poszerzać swoje kompetencje, nawiązywać nowe kontakty, testować swoje pomysły, pasje.

  Warto również wspomnieć o samych pracownikach Wymiennikowni – są to młode osoby charakteryzujące się łatwością w nawiązywaniu kontaktów i trwałych więzi z młodymi ludźmi, które oparte na zasadach współpracy i zaufania, przekładają się na realny rozwój i korzyści, z których czerpią obie strony. Pracownicy są otwarci na nowe działania, wykazują zaangażowanie oraz zapewniają pomoc tworzeniu oferty miejsca, która ze względu na swój charakter jest bardzo dynamiczna i różnorodna. 

  Wymiennikownia jako Młodzieżowe Centrum Innnowacji Społecznych i Designu, w stu procentach spełnia oczekiwania młodych ludzi i pozwala na nieustanne rozwijanie potencjału uczestników. Jej działania są nakierowane na przyszłość i pracę z młodymi pokoleniami gdynian. Wymiennikownia jest miejscem zorientowanym na długotrwałe działanie i realny rozwój. Oferta Wymiennikowni to cykliczne, odbywające się w każdym tygodniu zajęcia (m.in. dancehall, breakdance, k-pop, rysunek, karate) oraz oferta realizowana w oparciu o bieżące potrzeby młodych ludzi oraz festiwale i wydarzenia tematyczne, organizowane w przestrzeni miejskiej.

  Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego wymiennikownia.org

  przejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

  Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.