PROJEKT SB YCGN

PROJEKT SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups Network

Okres trwania: 24 miesiące (2018-2020 r.)
Start projektu: 01.01.2018 r.
Zakończenie: 30.12.2019 r.

Ogólnym celem projektu jest zwiększenie uczestnictwa młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie gminy i wzmocnienie kompetencji polityków zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem.

Projekt angażuje 8 partnerów i 6 stowarzyszonych partnerów z państw Południowego Bałtyku. Główni partnerzy reprezentują lokalne społeczności, międzynarodowe stowarzyszenie wspólnot (EUROREGION), sektor akademicki i dwie fundacje współpracujące z lokalną społecznością i wspierające zaangażowanie młodzieży.

Lider Projektu:
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Partnerzy projektu:
Fundacja Civis Polonus
Public Establishment Samogitia Community Foundation (Litwa)
Telsiai District Municipality Administration (Litwa)
Gmina Køge (Dania)
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa)
Gmina Vimmerby, Culture and Leisure department (Szwecja)

Partnerzy Stowarzyszeni:
Hässleholm (Szwecja)
Nowe Miasto Lubawskie
Dzierzgoń
Gdynia
Iława
Elbląg

W trakcie trwania projektu odbędą się wydarzenia takie jak warsztaty, spotkania, międzynarodowe konferencje, wizyty studyjne w różnych krajach, w których udział będzie brać młodzież, partnerzy i partnerzy stowarzyszeni oraz organizacje zaproszone do współpracy.

Częścią projektu będzie przygotowanie raportu dotyczącego oczekiwań młodzieży w zakresie współpracy z lokalnymi władzami. Raport oparty będzie na przeprowadzonych wśród młodzieży ankietach.

Wymiennikownia zaprasza do współpracy przy projekcie przede wszystkim młodzież, młodzieżowe organizacje pozarządowe i organizacje społeczne, organizacje pozarządowe i pracowników zajmujących się problematyką młodzieży.

WIĘCEJ INFORMACJI: SB YCGN Opis projektu (pl)
ENGLISH VERSION: SB YCGN Project description