PROJEKT SB YCGN

PROJEKT SB YCGN – South Baltic Youth Core Groups Network

Okres trwania: 24 miesiące (2018-2020 r.)
Start projektu: styczeń 2018 r.
Zakończenie: marzec 2020 r.

Zapraszamy do zapoznania się z materiałami ewaluacyjnymi projektu:

PARTYCYPACJA OBYWATELSKA MŁODZIEŻY W REGIONIE POŁUDNIOWEGO BAŁTYKU (PDF POL. WERSJA)

YOUTH CIVIC PARTICIPATION IN THE SOUTH BALTIC REGION (PDF ENG. VERSION)

Ogólnym celem projektu było zwiększenie uczestnictwa młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie gminy i wzmocnienie kompetencji polityków zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem.

Projekt angażował 8 partnerów i 6 stowarzyszonych partnerów z państw Południowego Bałtyku. Główni partnerzy reprezentowali lokalne społeczności, międzynarodowe stowarzyszenie wspólnot (EUROREGION), sektor akademicki i dwie fundacje współpracujące z lokalną społecznością i wspierające zaangażowanie młodzieży.

Lider Projektu:
Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk

Partnerzy projektu:
Fundacja Civis Polonus
Public Establishment Samogitia Community Foundation (Litwa)
Telsiai District Municipality Administration (Litwa)
Gmina Køge (Dania)
Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii Uniwersytet w Kłajpedzie (Litwa)
Gmina Vimmerby, Culture and Leisure department (Szwecja)

Partnerzy Stowarzyszeni:
Hässleholm (Szwecja)
Nowe Miasto Lubawskie
Dzierzgoń
Gdynia
Iława
Elbląg

W trakcie trwania projektu odbyły się wydarzenia takie jak warsztaty, spotkania, międzynarodowe konferencje, wizyty studyjne w różnych krajach, w których udział brała młodzież, partnerzy i partnerzy stowarzyszeni oraz organizacje zaproszone do współpracy.

Częścią projektu było przygotowanie raportu dotyczącego oczekiwań młodzieży w zakresie współpracy z lokalnymi władzami. Raport oparty był na przeprowadzonych wśród młodzieży ankietach.

Wymiennikownia zaprosiła do współpracy przy projekcie przede wszystkim młodzież, młodzieżowe organizacje pozarządowe i organizacje społeczne, organizacje pozarządowe i pracowników zajmujących się problematyką młodzieży.

INFORMACJA PRASOWA 2018:

Zwiększenie udziału młodzieży w procesie decyzyjnym na poziomie gminy, a także wzmocnienie kompetencji polityków zajmujących się polityką młodzieżową i zrównoważonym rozwojem to główne cele Projektu Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku. Gdynia jest jednym z jego partnerów. We wrześniu w Młodzieżowym Centrum Innowacji i Designu „Wymiennikownia” przy ul. Kartuskiej odbędą się pierwsze międzynarodowe warsztaty dla uczestników przedsięwzięcia. – Są różne metody aktywizowania młodych ludzi, ale jest jedna wielka bariera: brak wsparcia ze strony dorosłych – zauważa Marcin Żuchowski, koordynator projektu ze Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk. – Dlatego stworzyliśmy projekt, który w zamierzeniu ma pomóc pracownikom samorządu w zwiększeniu ich kompetencji i umiejętności pracy z młodzieżą. Bo to nie jest tak, że młodzi się nie angażują. Oni przeważnie chcą pracować, tylko często trafiają na ścianę.

Z przekonania o potrzebie zmiany tej sytuacji powstał projekt Sieci Grup Młodzieżowych Południowego Bałtyku (South Baltic Youth Core Groups Network). Realizuje go ośmiu partnerów formalnych i sześciu stowarzyszonych z czterech krajów (Polska, Dania, Szwecja, Litwa). W gronie miast – partnerów stowarzyszonych jest Gdynia. Do reprezentujących nasze miasto Magdaleny Dębnej z Młodzieżowego Centrum Innowacji i Designu „Wymiennikownia” oraz Marty Otrębskiej, opiekunki Młodzieżowej Rady Miasta (MRM), dołączą wkrótce m.in. przedstawiciele MRM.

Realizatorzy przedsięwzięcia chcą przez najbliższe półtora roku wspierać władze w rozwijaniu współpracy z młodzieżą.   Każda uczestnicząca w nim jednostka samorządu terytorialnego określi,  w jakich dziedzinach jest w stanie włączyć młodzież do współdecydowania. Mogą to być np. procesy konsultacyjne, w których z myślą o młodzieży zostaną wykorzystane specjalne narzędzia czy sposoby pracy. Dzięki temu cały proces może zyskać walor edukacyjny.

W zebraniu informacji o tym, jak w samorządach w praktyce wygląda włączanie młodzieży w decydowanie o mieście, pomóc mają m.in. specjalne badania ankietowe. Zostaną przeprowadzone w oparciu o kwestionariusz stworzony na Politechnice Gdańskiej. Z kolei wymianie doświadczeń i dobrych praktyk posłużą międzynarodowe warsztaty, które 21 i 22 września odbędą się w „Wymiennikowni” na gdyńskiej Chyloni. Po nich przyjdzie czas na serię tzw. okrągłych stołów. Raz na trzy miesiące ludzie będą mogli spotkać się z politykami czy osobami decyzyjnymi, które pracują np. w stowarzyszeniach lub fundacjach i porozmawiać na określony temat (np. sport, kultura, zdrowie).

Projekt zakłada też stworzenie w każdym mieście sieci podmiotów zaangażowanych w pracę młodzieży. Byłoby to swego rodzaju forum przedstawicieli instytucji, organizacji pozarządowych i samorządów, na którym dyskutowano by najważniejsze rozwiązania i wymieniano doświadczenia. Podobnie będzie w przypadku organizacji młodzieżowych pracujących dla młodzieży i z młodzieżą. Ważnym ogniwem mają tu być Młodzieżowe Rady Miast.

– Gdyńską Młodzieżową Radę Miasta prosiliśmy o opinię np. w sprawie reformy szkół ponad gimnazjalnych wprowadzanej przez MEN, a wcześniej na temat zmian proponowanych przez samorząd – przypomina Joanna Zielińska, przewodnicząca Rady Miasta Gdyni, wiceprzewodnicząca Stowarzyszenia Gmin RP Euroregionu Bałtyk. – To ważne, by włączać młodzież w decydowanie o sprawach miasta, zwłaszcza w obszarach, które młodych ludzi dotyczą bezpośrednio. I to jest między innymi powód, dla którego zdecydowaliśmy się jako Gdynia na udział w projekcie. Mamy własne, gdyńskie doświadczenia związane z włączaniem młodzieży, ale chcemy, by działo się to jeszcze pełniej i jeszcze bardziej efektywnie. Wymiana doświadczeń, podpatrywanie samorządów także z zagranicy, może w tym pomóc.

Liderem projektu jest Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion Bałtyk. Uczestniczą w nim przedstawiciele Szwecji, Dani, Litwy i Polski. Gdynia jest w partnerem stowarzyszonym, podobnie jak Nowe Miasto Lubawskie, Dzierzgoń, Iława i Elbląg.

WIĘCEJ INFORMACJI: SB YCGN Opis projektu (pl)
ENGLISH VERSION: SB YCGN Project description

Newsletter w wersji angielskiej  SB YCGN 2ND NEWSLETTER (LONGER VERSION) ENG

Newsletter w wersji polskiej SB YCGN 2ND NEWSLETTER (LONGER VERSION) PL

Newsletter w wersji angielskiej – 1. SB YCGN 3RD NEWSLETTER (long VERSION) ENG

Newsletter w wersji polskiej – 1. SB YCGN 3RD NEWSLETTER (long VERSION) PL

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.wymiennikownia.org

Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego www.wymiennikownia.org
Uprzejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.wymiennikownia.org. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.