Wymiennikownia

Przed powstaniem Wymiennikowni i działaniami, które zaczęły się tu regularnie odbywać, dofinansowanie otrzymał projekt „Wymiennikownia – innowacyjna przestrzeń współpracy na rzecz młodzieży” (2013-2014). Jego celem było wdrażanie działań na rzecz młodzieży i wymiana dobrych praktyk. Uczestnictwo w projekcie było bezpłatne. Zaplanowanych został szereg działań, w tym:

  • uruchomienie prowadzonego przez młodzież portalu internetowego zachęcającego młodych do podejmowania działań na rzecz rozwoju własnego i lokalnej społeczności;
  • wprowadzenie systemu edukacji miedzyrówieśniczej;
  • wdrożenie atrakcyjnej formy przeciwdziałania uzależnieniom poprzez cykl „podwórkowych” maratonów sportowo-tanecznych oraz działań promujących zdrowy tryb życia;
  • zaprojektowanie przez młodzież gry komputerowej, inspirowanej szwajcarską grą planszową Love Land;
  • nawiązanie współpracy z ambasadą Szwajcarii;
  • organizacja seminarium kończącego projekt.

W realizację zaangażowano kadrę kluczowych gdyńskich organizacji i instytucji (MOPS, UM, GCI, PPNT, ZPS), strefę NGO, przedstawicieli innowacyjnych firm oraz projektantów i artystów z Akadami Sztuk Pięknych w Gdańsku, działających przy współpracy z gdyńskim Centrum Designu.

Wszystkie działania prowadzone były w przestrzeniach miejskich dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Projekt „Wymiennikownia” stanowił odpowiedź na brak miejskiej oferty kierowanej do młodzieży z różnych środowisk, która dawałaby im szanse rozwoju swojego potencjału na miarę oferty europejskiej. Powstał w ramach Szwajcarsko-Polskiego programu współpracy.