Wolontariat / staż

Do wzięcia udziału w wolontariacie/ stażu w Wymiennikowni zapraszamy osoby pełnoletnie do 30 lat, w tym studentów i studentki z Trójmiasta, zwłaszcza z wydziałów Nauk Społecznych, Kulturoznawstwa, Filologicznego, kierunków artystycznych lub związanych z kulturą, którzy chcieliby sprawdzić swoje umiejętności w pracy z młodzieżą i dorosłymi (13-35 lat).

Nabór zgłoszeń: ciągły

Wymagane dokumenty: prosimy o przesyłanie CV i krótkiego listu motywacyjnego

Czas trwania wolontariatu / praktyk: minimum miesiąc

Proponowany program:

 • kompleksowa nauka organizacji wydarzenia (od pomysłu po realizację);
 • realizacja własnego pomysłu na wydarzenie/warsztat, które miałoby się odbyć w Wymiennikowni przy pomocy pracownika merytorycznego;
 • współprowadzenie programu półkolonii dla młodzieży w siedzibie Wymiennikowni;
 • udział w organizacji wydarzeń kulturalnych realizowanych przez Laboratorium Innowacji Społecznych;
 • prowadzenie autorskich zajęć z zakresu projektowania i designu, literatury, psychologii, przedsiębiorczości, wiedzy o filmie, itd.;
 • pomoc w organizacji dużych wydarzeń;
 • promocja Wymiennikowni w mediach społecznościowych;
 • pełnienie dyżuru wraz z pracownikiem merytorycznym podczas godzin otwarcia Wymiennikowni;
 • pomoc przy codziennych obowiązkach związanych z dbaniem oraz administrowaniem budynku Wymiennikowni

Zapewniamy:

 • nadzór merytoryczny
 • zaświadczenia

Długość wolontariatu / praktyk do indywidualnego ustalenia (dowolna kombinacja godzin i dni).

Kontakt: Magda Dębna, m.debna@lis.gdynia.pl, tel. 58 663 12 55