tło

ROZGOŃ CIEMNE CHMURY – o depresji ze specjalistą

  Kształt 1
  W ramach Światowego Dnia Walki z Depresją, który obchodzony jest 23 lutego – zapraszamy wszystkie zainteresowane osoby na spotkanie warsztatowe 'Rozgoń ciemne chmury – o depresji ze specjalistą”. Spotkanie będzie miało charakter otwarty – czyli taki, gdzie będzie czas na wspólną dyskusję, zadawanie pytań i konsultacje.
  Według danych Światowej Organizacji Zdrowia, depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie, dlatego tym bardziej zapraszamy wszystkich młodych na to wartościowe spotkanie. Rozmowy o zdrowiu psychicznym są bardzo ważne i istotne. Nie wstydźmy się o tym mówić! 🫂
  👀 Kiedy?
  23.02.2023r.
  17:00 – 19:00
  🌍 Gdzie?
  Wymiennikownia
  ul. Kartuska 20b
  81-002 Gdynia Chylonia
  🙂 Z kim?
  Spotkanie poprowadzi Dorota Klincewicz – coach, pedagog, która ukończyła podyplomowe studia z psychologii dzieci i młodzieży, a także dokształciła się w zakresie pracy z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi. Odbyła wiele szkoleń m.in. szkolenie TUS czyli Trening Umiejętności Społecznych, szkolenie Kids’ Skils (sztuka właściwej motywacji) oraz zrealizowała kurs terapii poznawczo-behawioralnej. Możecie pamiętać Dorotę z naszego cyklu filmików „O emocjach – bez emocji”, który realizowaliśmy wspólnie w zeszłym roku 😉
  🧠 O czym będzie spotkanie?
  Spotkanie będzie miało charakter otwarty – czyli będzie czas na zadawanie pytań, wysłuchanie i dyskusję. Dorota poruszy bardzo istotne wątki m.in:
  👉 czym jest depresja?
  👉 kogo dotyczy?
  👉 jakie mogą być pierwsze objawy?
  👉 jak reagować na objawy?
  👉 czego unikać?
  👉 gdzie można uzyskać pomoc?
  👉 jak możemy dbać o nasze zdrowie psychiczne?
  Na spotkaniu każdy uczestnik otrzyma broszurę z najpotrzebniejszymi informacjami.
  🙃 Dla kogo?
  Dla wszystkich w przedziale wiekowym 13-35 lat
  ✍️ Jak się zapisać?
  należy wysłać wiadomość ze swoim imieniem, nazwiskiem i wiekiem na wymiennikownia@lis.gdynia.pl
  Wstęp bezpłatny!
  🇺🇦
  У рамках Всесвітнього дня боротьби з депресією, який відзначається 23 лютого, запрошуємо всіх бажаючих на воркшоп «Віджени темні хмари – про депресію з фахівцем» та консультації.
  Згідно з даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, депресія є четвертою за тяжкістю хворобою у світі, тому ми запрошуємо всіх молодих людей на цю цінну зустріч. Говорити про психічне здоров’я дуже важливо і актуально. Не соромимося про це говорити!
  👀 Коли?
  23 лютого 2023 р
  17:00 – 19:00
  🌍 Де?
  Wymiennikownia
  вул. Картуська 20б
  81-002 Гдиня Хилоня
  🙂 З ким?
  Зустріч проведе Дорота Клінцевич – коуч, педагог, яка закінчила аспірантуру з психології дітей та підлітків, а також пройшла навчання по роботі з дітьми з емоційними труднощами. Вона пройшла багато тренінгів, напр. Тренінг TUS, тобто Тренінг соціальних навичок, Тренінг дитячих навичок (мистецтво правильної мотивації) та закінчив курс когнітивно-поведінкової терапії. Можливо, ви пам’ятаєте Дороту з нашої серії відео „Про емоції – без емоцій”, яку ми разом знімали минулого року 😉
  🧠 Про що буде зустріч?
  Зустріч буде відкритою – тобто буде час на запитання, слухання та обговорення. Дорота обговорюватиме дуже важливі теми, зокрема:
  👉 Що таке депресія?
  👉 Кого це стосується?
  👉Які можуть бути перші симптоми?
  👉Як реагувати на симптоми?
  👉 Чого уникати?
  👉 Де я можу отримати допомогу?
  👉 Як ми можемо подбати про своє психічне здоров’я?
  На зустрічі кожен учасник отримає брошуру з найнеобхіднішою інформацією.
  🙃 Для кого?
  Для всіх осіб 13-35 років
  ✍️ Як зареєструватися?
  будь ласка, надішліть повідомлення з вашим ім’ям, прізвищем та віком на exchange@lis.gdynia.pl
  👀 Чи все буде польською?
  Так, пані Дорота буде розмовляти польською, але присутня буде Аня, волонтерка з України, яка залюбки допоможе з перекладом
  Вхід вільний!
  🇬🇧
  As part of the World Depression Day, which is celebrated on February 23, we invite all interested people to the workshop meeting 'Chasing away the dark clouds – about depression with a specialist’. and consultations.
  According to the data of the World Health Organization, depression is the fourth most serious disease in the world, which is why we invite all young people to this valuable meeting. Talking about mental health is very important and relevant. Let’s not be ashamed to talk about it! 🫂
  👀 When?
  February 23, 2023
  17:00 – 19:00
  🌍 Where?
  Exchange room
  st. Kartuska 20b
  81-002 Gdynia Chylonia
  🙂 With whom?
  The meeting will be hosted by Dorota Klincewicz – coach, educator, who completed post-graduate studies in the psychology of children and adolescents, and also trained in working with children with emotional difficulties. She has undergone many trainings, e.g. TUS training, i.e. Social Skills Training, Kids’ Skills training (the art of proper motivation) and completed a cognitive-behavioral therapy course. You may remember Dorota from our series of videos „About emotions – without emotions”, which we made together last year 😉
  🧠 What will the meeting be about?
  The meeting will be open – that is, there will be time for asking questions, listening and discussion. Dorota will discuss very important topics, including:
  👉 what is depression?
  👉 who does it apply to?
  👉 what can the first symptoms be?
  👉 how to react to symptoms?
  👉 what to avoid?
  👉 Where can I get help?
  👉 how can we take care of our mental health?
  At the meeting, each participant will receive a brochure with the most necessary information.
  🙃 For whom?
  For everyone aged 13-35
  ✍️ How to sign up?
  please send a message with your name, surname and age to exchange@lis.gdynia.pl
  Free admission!

  Przy wsparciu Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci UNICEF.

  за підтримки Дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ.

  With the support of the United Nations Children’s Fund, UNICEF.

  Droga Użytkowniczko, Drogi Użytkowniku portalu internetowego wymiennikownia.org

  przejmie informujemy, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Nowe prawo wprowadza zmiany w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych.

  Szczegółowe zapisy znajdziesz w nowej polityce prywatności portalu internetowego www.lis.gdynia.pl. Jednocześnie informujemy, że Państwa dane są przetwarzane w sposób bezpieczny, z należytą starannością i zgodnie z obowiązującymi przepisami.